Archive for the ‘KH Said Aqil Sirajd’ Category

Kiyai NU Membantah Hujatan Keji Said Aqiel Siradj terhadap Para Sahabat Nabi

Posted by: bantahansalafytobat on Januari 17, 2012

Nasehat DR Said Aqiel Siradj, MA untuk Ketua PBNU Kiyai Haji Said Aqiel Siradj

Posted by: bantahansalafytobat on Desember 10, 2011